Degenerativní onemocnění je jakékoli onemocnění, při kterém jsou poškozeny orgány nebo tkáně v průběhu času.