Antipsychotika jsou léky, které se používají k léčbě schizofrenie a dalších závažných duševních poruch. Zmírňují některé jejich příznaky.