Aminokyselina je organická sloučenina, která obsahuje uhlík, vodík, kyslík, dusík a někdy síru. Základních druhů existuje 20, ty pak v celé řadě kombinací vytvářejí základ pro bílkoviny, peptidy a další látky, které jsou důležité pro činnost našeho organismu. Základní dělení je na neesenciální, jež si organismus vytvoří sám, a esenciální, které přijímáme z potravy.