Bazilární tepna je tepna, která dodává krev do mozečku, mozkového kmene a zadní části mozku.