Benigní znamená neškodný. Tento výraz se často používá pro označení nádoru, který není rakovinného původu.