Dyspnoe je porucha dušnosti. Jedná se o pocitn edostatku vzduchu jehož provází zvýšená dechová snaha. Příčin může být celá řada. Mohou to být plicní choroby, choroby srdce či poruchy látkové výměny. Někdy se může jednat o poruchy psychického původu, zejména panická ataka.