Alkalóza je posun pH do oblasti, která je chemicky zásaditá. Je to důsledek zvýšené koncentrace zásaditých látek, které se vyskytují v krvi.