Adjuvantní léčba je podpůrná terapie prováděná po primární léčbě ke zvýšení její účinnosti. Využívá se například při používání chemoterapie nebo po operacích.