article placeholder

Endotel

Endotel je vnitřní výstelka, která se nachází v cévách a tělních dutinách. V cévách lidského těla se nachází asi 1,5 kg kg endotelu. Obsahuje speciální buňky, které mají za úkol zabezpečovat potřebné funkce. Pa...

Koření a jeho vliv na naše zdraví

Koření se po celá staletí využívalo nejen pro dochucování pokrmů, ale také jako léčivé prostředky. S technickým pokrokem, který umožnil výrobu léčiv syntetických, ustupovala fytoterapie do pozadí. V poslední do...