Endotel je vnitřní výstelka, která se nachází v cévách a tělních dutinách. V cévách lidského těla se nachází asi 1,5 kg kg endotelu. Obsahuje speciální buňky, které mají za úkol zabezpečovat potřebné funkce. Patří mezi ně ochrana, vstřebávání nebo tvorba a uvolňování látek důležitých pro naše tělo.