Zvonek broskvolistý roste v listnatých i smíšených lesích pahorkatin, v hájích a na lesních světlinách, v křovinách na výslunných stráních, v řídkých porostech nebo jednotlivých trsech. Neroste téměř nikdy v hustých souvislých porostech, nýbrž ve větších nebo menších koloniích. Charakterizuje hlavně oblast habro-dubových hájů a světlých smíšených křovinatých útvarů chlumních. V chladnějších krajinách nacházíme jej na výslunných skalnatých stráních. Tak je tomu na půdách, vzniklých větráním krystalických hornin.. Na půdách bohatých vápnem roste i na svazích severních. Velmi ozdobná květina, rozšíření eurosibiřského. Rostlina zvonkovitá, kvetoucí v červnu až srpnu.