Při sportu nejsou zranění ničím výjimečným. Organizace záchrany při sportovních úrazech má mnohé nedostatky. Každé tělovýchovné zařízení a hřiště má k dispozici skříňky a brašny první pomocí, které však jsou většinou nedostatečně vybaveny a cvičenci i sportovci nejsou žádoucí měrou poučení o zásadách poskytování první pomoci. Povinností vedoucích pracovníků v tělovýchově, cvičitelů a trenérů je vychovávat sportovce podle instrukcí tělovýchovného lékaře. Pořadatelé se musí bezpodmínečně postarat o zdravotnické zabezpečení každé sportovní akce.