Ptáci žijí díky schopnosti létat specifickým stylem života. Jejich domovem je ovzduší, a právě to se díky změnám klimatu dramaticky proměňuje. Jak se ptáci dokáží adaptovat? A proč jsou čím dál větší? Odpovědi hledá australská studie.

Klimatické změny ovlivňují celou planetu

Není tajemstvím, že negativní dopady naší civilizace mají fatální vliv na veškerý život na zemi. Drastické ubývání deštných pralesů, zvyšování hladiny moří a především globální oteplování probíhá takovou rychlostí, že nutí spoustu rostlinných i živočišných druhů se adaptovat na nové životní podmínky.
U některých druhů lze ale změny pozorovat rychleji. Ptáci žijí v letu, nemohou se dlouhodobě skrývat před horkým klimatem a navíc často migrují. To jim prakticky znemožňuje si jakýmkoliv způsobem přizpůsobit své životní prostředí novým podmínkám.

Ptáci se adaptují na měnící se klima

pixabay.com

U ptáků lze změny vidět nejlépe

Experti z Australské Národní Univerzity provedli rozsáhlý výzkum, který zahrnoval dlouhodobé pozorování více než 80 druhů ptactva. Z výsledků vyplývá, že většina z nich se v poslední době přizpůsobila měnícím se životním podmínkám.
Ptáci tak často mění své migrační trasy i cílové destinace. Někteří ptáci dokonce migrují minimálně v důsledku mírnějších teplot v zimních měsících. Při svých přeletech některá hejna ptáků mění svá obvyklá místa pro odpočinek a nalezení potravy.

Ptáci mění své migrační trasy

pixabay.com

Ptáci se přirozeně zvětšují

U většiny ptáků je alarmující ještě jeden trend – jejich velikost. V posledních letech lze pozorovat nabývání rozměrů u jednotlivých ptačích druhů
Ornitologům se zatím nepodařilo přesně vysvětlit důvody tohoto jevu, ale většina se shoduje na svých odhadech. Podle nich je na vině fakt, že ptáci v letu nemají možnost často doplňovat potravu a přijímat tekutiny. Během přeletů nad extrémně suchými oblastmi, jako jsou pouště a polopouště, jsou tudíž menší ptáci více zranitelní, protože si nemohou uložit dostatečnou zásobu živin na let do příštího místa odpočinku.

Změny klimatu způsobují změny u ptactva

pixabay.com