Zběhovec lesní roste v poněkud prosvětlených lesích, na keřnatých stráních, při lesních příkopech a na mírně zastíněných pasekách s volně se rozkládajícím humusem. Hojnější bývá na půdách písčitých, vápnem chudých, roste však i na půdách vápnitých, jsou-li dostatečně vlhké a humosní. Nejvíce je rozšířen v smíšených svěžích bučinách nebo ve smíšených kulturních lesích, v nichž je zastoupen buk. Vyznačuje dosti úrodné půdy s příznivými fysikálními vlastnostmi. Na rozdíl od zběhovce plazivého (Ajuga reptans L.), který roste na půdách zamokřených (v luzích a olšinách), nevyhýbá se zběhovec lesní ani dosti suchým půdám. Vyžaduje však půdy humosní. Druh eurasijský, patřící k rostlinám pyskatým. Kvete od května do července.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)