Vše, co potřebujete vědět o krevních skupinách

Přesné složení krve se u jednotlivých osob liší. Tento rozdíl ve struktuře určuje krevní skupinu člověka. Většina lidí používá pro seskupení krevních skupin systém ABo a také rhesus faktor (Rh faktor), který je buď pozitivní, nebo negativní.

Jak se dědí krevní typy?

Krevní skupina jedince závisí na tom, jaké geny zdědil po svých rodičích.

Nejznámějším systémem pro rozdělení krevních skupin je ABO, existují však i jiné metody. V rámci skupiny ABO existují čtyři hlavní kategorie: A, B, O a AB. V rámci těchto skupin existuje dalších osm krevních skupin.

Co tvoří krevní skupinu?

Hlavními složkami krve jsou:

 • červené krvinky, které přenášejí kyslík do celého těla
 • bílé krvinky, které hrají klíčovou roli v imunitním systému
 • plazma, což je nažloutlá tekutina, která obsahuje bílkoviny a soli
 • krevní destičky, které umožňují srážení krve

Krevní skupina závisí na tom, jaké antigeny jsou na povrchu červených krvinek.

Antigeny jsou molekuly. Mohou to být buď bílkoviny, nebo cukry. Typy a vlastnosti antigenů se mohou u jednotlivých jedinců lišit v důsledku malých genetických rozdílů.

Antigeny v krvi mají různé funkce. Mezi některé funkce patří:

 • přenášejí jiné molekuly do buňky a z buňky ven
 • udržování struktury červených krvinek
 • detekci nežádoucích buněk, které by mohly způsobit onemocnění

Vědci používají ke klasifikaci krevních skupin dva typy antigenů:

 • ABo antigeny
 • Rh antigeny

Antigeny a protilátky hrají roli v obranném mechanismu imunitního systému. Bílé krvinky produkují protilátky. Tyto protilátky se zaměří na antigen, pokud jej považují za cizí objekt.

To je důvod, proč je nezbytné, aby se krevní skupiny shodovaly, když člověk potřebuje transfuzi.

Podle Amerického červeného kříže, pokud člověk dostane červené krvinky s antigeny, které ještě nemá ve svém těle, jeho tělo nové červené krvinky odmítne a napadne je. To může způsobit závažnou a možná i život ohrožující reakci.

ABo a nejběžnější krevní skupiny

Systém krevních skupin ABo rozděluje krevní skupiny podle různých typů antigenů v červených krvinkách a protilátek v plazmě.

Systém ABo se používá spolu se stavem antigenu RhD k určení, která krevní skupina nebo skupiny se hodí pro bezpečnou transfuzi červených krvinek.

Existují čtyři skupiny ABo:

 • Skupina A: Povrch červených krvinek obsahuje antigen A a plazma obsahuje protilátky anti-B. Protilátka anti-B by napadala krvinky, které obsahují antigen B.
 • Skupina B: povrch červených krvinek obsahuje antigen B a plazma má protilátku anti-A. Protilátka anti-A by napadla krevní buňky, které obsahují antigen A.
 • Skupina AB: Červené krvinky mají antigeny A i B, ale plazma neobsahuje protilátky anti-A, ani anti-B. Jedinci s krevní skupinou AB mohou dostat jakoukoli krevní skupinu ABO.
 • Skupina O: Plazma obsahuje protilátky anti-A i anti-B, ale povrch červených krvinek neobsahuje žádné antigeny A ani B. V případě, že se jedná o skupinu O, je možné, že se jedná o skupinu O. Protože tyto antigeny nejsou přítomny, může osoba s jakoukoli krevní skupinou ABO obdržet krev této skupiny.

Rhesus faktor (Rh faktor)

Některé červené krvinky mají Rh faktor, známý také jako antigen RhD. Rhesus skupina přidává další rozměr.

Pokud červené krvinky obsahují antigen RhD, jsou RhD pozitivní. Pokud ho neobsahují, jsou RhD negativní.

Pochopení systému ABO a Rhesus

Při posuzování krevních skupin musí lékaři brát v úvahu jak ABO, tak Rh. To znamená, že v systému krevních skupin ABO/Rh existuje osm hlavních krevních skupin. Některé jsou častější než jiné.

Podle Americké asociace krevních bank je rozložení krevních skupin v USA následující:

ABo krevní skupinaPercentil populace
A-positive (A+)30%
A-negative (A-)6%
B-positive (B+)9%
B-negative (B-)2%
AB-positive (AB+)4%
AB-negative (AB-)1%
O-positive (O+)39%
O-negative (O-)9%

Přibližně 82 % lidí v USA má Rh pozitivní krev. Nejvzácnější krevní skupinou je AB negativní.

Univerzální dárce a univerzální příjemce

O negativní krev neobsahuje antigeny A, B ani RhD. Tyto červené krvinky může obdržet téměř kdokoli s jakoukoli krevní skupinou. Osoba s krví skupiny O negativní je univerzálním dárcem.

 • Osoba s O negativní krví může darovat krev téměř komukoli.
 • Osoba s Rh negativní krví může darovat krev osobě s Rh negativní nebo Rh pozitivní krví.
 • Osoba s Rh-pozitivní krví může darovat krev pouze osobě s Rh-pozitivní krví.

Pravidla pro plazmu jsou opačná než pro Rh. Univerzální dárce plazmy bude mít krevní skupinu AB.

Krevní skupiny v těhotenství

Pokud mají dva rodiče různé krevní skupiny, nemusí mít matka nutně stejnou krevní skupinu nebo Rh faktor jako dítě.

Pokud má matka Rh negativní krev a dítě Rh pozitivní, může to představovat riziko během těhotenství a porodu.

Malé množství červených krvinek z krevního oběhu plodu může projít placentou a dostat se do krevního oběhu matky. V matčině plazmě se pak mohou vytvořit protilátky proti RhD, což je proces známý jako senzibilizace.

Problém může nastat, pokud tato protilátka následně detekuje „cizí“ antigen v krevních buňkách plodu. Protilátky mohou začít napadat červené krvinky plodu jako obranný mechanismus.

Injekce anti-RhD imunoglobulinu G může pomoci zabránit matce v produkci této protilátky a snížit dopad senzibilizace na plod.

Pokud má žena Rh negativní krev, může jí lékař podle Světové zdravotnické organizace (WHO) preventivně podat anti-D imunoglobulin ve 28. a 34. týdnu.

Zdroj informací: https://www.medicalnewstoday.com/articles/218285
Zdroj fotky: pexels.com

Jan Kovalčík

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X