První pomoc při epilepsii

Pokud trpíte epilepsií a někdy jste již epileptický záchvat měli, víte, že ne vždy je nutné volat lékaře. Epileptický záchvat odezní přirozeně do 5 minut. Avšak vaše okolí to snáší mnohem spontánněji než vy, je...

Choroby vyžadující první pomoc

Z ostatních chorob, při nichž je zásah první pomoci nevyhnutelný, vyniká skupina onemocnění charakterizovaných bezvědomím následkem poškození ústřední nervové soustavy. Postižený často padá jako podťatý. Někdy ...