Spánková apnoe je dočasná pauza při dýchání během spánku, která trvá nejméně 10 sekund. Je způsobena způsobena překážkou v průchodu vzduchu blokující dýchací cesty. Centrální spánková apnoe nastane, když mozek přestane dočasně vysílat signály do svalů, které kontrolují dýchání.