Reperfúze je obnovení průtoku krve, například když je zablokována koronární arterie, která způsobuje infarkt. Pokud dojde k náhlému nedostatku kyslíku (ischemie), může dojít k reperfúznímu poškození tkání. Příčinou nedostatku kyslíku bývá často narušení krevního oběhu.