Relaxační odezva jsou fyzické účinky meditace či jiné techniky, která je opačná než je reakce na stres. Tyto účinky zahrnují výrazný pokles spotřeby kyslíku, snížení srdečního tepu a dýchání, stejně tak jako stabilizaci či snížení krevního tlaku.