Radioterapie je léčba vysokoenergetickými paprsky (z rentgenových paprsků nebo jiných zdrojů) určená k potlačování onemocnění a zničení rakovinných buněk. Je to cílené ozařování nádoru, jež způsobuje ve všech ozářených buňkách nevratné změny, které vedou ke zničení nádoru. Zároveň však poškozuje i tkáně, které byly, spolu s nádorem, ozářené.