Radikální prostatektomie je chirurgické odstranění celé prostaty. Jsou zachovány všechny funkce ve stavu, který je srovnatelný se stavem před operací. Provádí se jako standardní léčba u pacientů, kteří měli klinicky lokalizovaný karcinom prostaty a u některých pacientů s onemocněním lokálně pokročilým.