Sklerodermie je autoimunitní onemocnění kůže. Dochází při něm k tuhnutí vaziva, které je obsaženo ve škáře /vrstva kůže) a podkoží, zároveň se ztenčuje horní vrstva kůže. Je to velmi vzácný druh onemocnění. Mezi rizikové faktory patří především výskyt nemoci v rodině.