Ve stinných lesích od luhů až po oblast smrkovou. Větší a souvislé porosty tvoří však většinou jen v lesích listnatých nebo smíšených. Roste téměř na všech půdách, na půdách kyselých vykazuje však méně bujný vzrůst a nebývá tak často plodný, jako je tomu na půdách úrodnějších a bohatších vápnem. Rostlina liliovitá, s rozšířením amfiboreálním. Kvete od května do června.