Kopytník evropský roste v svěžích humosních listnatých lesích a často i v kulturních porostech jehličnatých, hlavně smrkových, na půdách jednostrannou kulturou ne příliš pozměněných. Hojnější v pahorkatinách a v podhorských lesích nežli v teplých rovinatých polohách. Nejhojněji na půdách vápnitých. Roste však i na jiných půdních substrátech, ve svěžích stinných lesích v suťových útvarech a v humosní půdě mezi balvany i v oblasti krystalinika. Průvodce lesů jasano-javorových, smíšených bučin a vlhkých útvarů suťových i potočních jasenin v údolích potoků pásma bučin. Podražcovitá rostlina s rozšířením eurosibiřským. Kvete v dubnu a květnu.