Prvosenka jarní roste na vlhkých, živných půdách, v údolních lesích a nivách pospolitě v řídkých porostech. Rostlina vysloveně vlhkomilná. Ukazatel úrodných půd s příznivými fyzikálními vlastnostmi. Rozšířena v středoevropském lesním území od luhů po horské nivy. Nejčastěji v údolích pahorkatin a na okrajích lesních luk v pásmu habrových doubrav, lesů jasano-javorových a ve smíšených bučinách. Rostlina prvosenkovitá, rozšířená po celé Evropě a Asii. Patří k prvním poslům jara. Kvete od března do května.