Profylaxe jsou kroky, které vedou k prevenci konkrétního druhu onemocnění či zdravotního stavu. Mezi nejznámější druhy profylaxe patří například očkování, preventivní zdravotní prohlídky a dodržování základních hygienických pravidel.