Floridzin je fytochemická látka obsažená v jablkách, přispívá k jejich antioxidačním účinkům.