Náš mozek je rozdělen na dvě poloviny – hemisféry. Je populární představa, že jedna polovina mozku (pravá strana) je oddaná emocím a tvořivosti, zatímco levá polovina se zabývá logickým a analytickým myšlením. Pravda je o něco složitější. Ale toto společné pojetí vyvolává větší otázku: Proč je mozek rozdělen na dvě poloviny? Jakému účelu slouží?

Poloviny mozku

Různé části mozku jsou spojeny s určitými způsoby myšlení. Kromě hemisféry, rozdělené uprostřed, je mozek rozdělen do menších oblastí a určité oblasti v rámci obou hemisfér jsou určeny pro specifické duševní úkoly. Pravá strana mozku se specializuje na rozpoznávání obličeje a emoce, zatímco levá hemisféra zvládá věci jako jazyk a řečové schopnosti .

Existují také určité části mozku, které se zaměřují na věci, jako je rozpoznávání vzorů, zvláštní povědomí, abstraktní myšlení a další. Proč se však určité části mozku věnují specifickým kognitivním úkolům?

Výzkum publikovaný ve vydání lékařského časopisu Neuron v dubnu 2017 uvádí, že to mozku usnadňuje vykonávat efektivněji dané úkoly, pokud se jim věnuje pouze jeho specifická část. Také to umožňuje mozku multitask (zvládání více činností najednou), který se projevuje jako naše normální vnímání reality, v níž můžeme hovořit, rozpoznávat tváře, místa a objekty a udržovat naši rovnováhu ve stejnou dobu, aniž bychom se o to snažili.

Asymetrie v mozku

Je normální a přirozené, že strany mozku nejsou identické. Dokazuje to i skutečnost, že lidé jsou buď praváci či leváci. Toto hemisférické rozdělení mozku není pro člověka jedinečné. Téměř všechna zvířata mají toto rozdělení mozku uprostřed a rozdělení odpovědnosti podél specifických oblastí mozku. Je však důležité poznamenat, že navzdory tomuto rozdělení mozku na poloviny a úseky dochází ke stálé komunikaci mezi všemi částmi mozku. Naše vnímání reality není vůbec rozděleno. Všechny tyto části mozku, které fungují v souladu s ostatními orgány a soustavami, nám umožňují vnímat svět celistvě.

foto: flickr.com/photos/neilconway/3792906411