Na lidské tělo působí různé škodlivé vlivy, které je poškozují, zraňují. Jejich účinek je často náhlý, nepředvídaný. Násilné poškození organismu zevními vlivy, které má za následek poruchu zdraví, nazýváme úrazem. Náhlou poruchu zdraví způsobenou úrazem nazýváme poraněním.

Rozdělení úrazů

Na vzniku úrazů se podílí prostředí. Podle toho rozeznáváme úrazy:

1. podnikové – z továren a závodů,

2. zemědělské – z polí a ze statků,

3. domácí – z bytů a dvorů,

4. dopravní – způsobené dopravními prostředky,

5. sportovní – ze hřišť a tělocvičen,

6. dětské – úrazy všech dětí do 14 let,

7. váleč – způsobené zbraní v době války.

Podle lidské činnosti dělí se úrazy na nepracovní a pracovní.

Druhy poranění

Poranění vznikají různými způsoby a dělí se na:

1. mechanická – působením tupého nebo ostrého předmětu,

2. fyzikální – účinkem chladu nebo tepla,

3. chemická – účinkem louhů a kyselin,

4. biologická – působením bakterií a jejich jedovatých produktů,

5. psychická – drážděním nervové soustavy a duševní činnosti stálým strachem a vyhrožováním.

Podle stupně závažnosti rozeznáváme poranění:

1. lehká – např. tržně rány, podvrtnutí aj.

2. středně těžká – např. vykloubení, zlomení prstů, omrznutí aj.;

3. těž – např. otřes mozku, zlomeniny stehna, velká krvácení aj.;