Fytofluen je  antioxidant obsažený v mnoha druzích ovoce a zeleniny, včetně rajčat; má se za to, že spolu se zera-karotenem a fytoenem má silný potenciál pro boj s chorobami.