Periferní nervový systém zahrnuje nervy (spojují centrální nervový systém s dalšími částmi těla) a dále pak nervové uzliny (ganglia) – shluky nervových buněk, které se nacházejí v různých částech periferního nervového systému. Z centrálního nervového systému vychází 43 párů mozkomíšních nervů (12 párů ze spodní části mozku, 31 párů z míchy).