Ostřice chlupatá roste v podhorských a horských bučinách, v bukových a habrových doubravách. Charakterizuje karpatské bučiny. Ve vnějším oblouku Karpat roste v bukových a s bukem smíšených lesích, často v rozsáhlých souvislých porostech. V hercynských a sudetských bučinách velmi vzácně a nikdy hromadně v teplých polohách na vápnitém podkladě. Šáchorovitá rostlina s východním (orientálním) rozšířením. Rozkvétá v dubnu a květnu. Porosty ostřice chlupaté jsou zvláště nápadné v jarním aspektu.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)