Monocyty jsou druhem bílých krvinek, které chrání tělo před cizorodými částicemi. Vznikají v kostní dřeni z níž prostupují do krve a dále pak do tkání, kde dochází k jejich přeměně na makrofágy – zajišťují ochranu přímo v tkáních. Jsou to největší krvinky nacházející se v krvi.