Na vlhkých lesních lukách, mokřinách na nejrůznějším petrografickém podkladu, častěji na půdách kyselých než neutrálních nebo alkalických. Hojná v luhových útvarech chlumů & pahorkatin, na starých pasekách, u příkopů a na půdách glejovitých. Statná, až přes 1 m vysoká tráva rostoucí po celém světě (druh kosmopolitický). Kvete v červnu a červenci.