Magnetická rezonance je vyšetření, které vytváří detailní snímky vnitřních orgánů. Využívají se při něm radiové vlny, silné magnetické pole a počítač. Vytváří se tak obrazy vnitřních orgánů a tkání. Malou nevýhodou je “hlučnost” při vyšetření.