Lumbální punkce je postup, při kterém je vložena dutá jehla do spodní části páteřního kanálku a je odebráno malé množství tekutiny za účelem testování. Dochází při ní k odebrání míšního moku a testování na infekce, nádory, autoimunitní a degenerativní choroby centrální nervové soustavy. Tento výkon je prováděn na neurologickém oddělení.