Lipoproteiny jsou látky tvořené proteiny a lipidy, které umožňují transport tuků krevním řečištěm. Lipoproteiny s nízkou hustotou (low density lipoproteins – LDL) transportují cholesterol k tělesným buňkám, kde vytvářejí součást buněčné stěny. Účastňují se však i v jiných funkcích. Hladina lipoproteinů v krvi se může odrážet ve vysoké hladině cholesterolu a je tedy rizikem srdečních a cévních onemocnění.

Příčiny vysoké hladiny lipoproteinů v krvi mohou být dědičné nebo souvisejí se stravou, případně to může být kombinace obou příčin.

Lipoproteiny s vysokou hustotou (high density lipoproteins – HDL) odstraňují přebytek cholesterolu z tkání a odvádějí jej do jater, odkud se vylučuje žlučí. Vysoká hladina HDL v krvi znamená nižší riziko srdečních chorob.