Infarkt myokardu je dočasné ucpání cév, které vyživují srdeční sval. Pokud postižená osoba tento závažný stav přežije, většinou pak vede k trvalému poškození funkcí srdce.