Lékařské mýty o rakovině co kolují mezi námi

Mýty mají tendenci vznikat i kolem běžně rozšířených onemocnění. Není proto překvapením, že lidé rakovině často nerozumějí. Rakovina“je obecné označení pro skupinu onemocnění, která mohou postihnout kteroukoli část těla. Tato rozmanitost přilévá olej do ohně zmatků.

Podle Světové zdravotnické organizace na rakovinu celosvětově umírá kolem 10 milionů lidí ročně. V celosvětovém měřítku je hlavní příčinou úmrtí. Ve Spojených státech se odhaduje, že 39,5 % lidí obdrží během svého života diagnózu rakoviny.

Rakovina je rozsudek smrti

Rakovina není rozsudek smrti. Navzdory výše uvedeným střízlivým statistikám není rakovina vždy smrtelná. S tím, jak vědci lépe rozumí rakovině a vyvíjejí dokonalejší léčbu, se míra uzdravení stále zlepšuje.

Například v lednu 2019 žilo ve Spojených státech odhadem 16,9 milionu lidí, kteří přežili rakovinu. Ve Spojeném království se míra přežití za posledních 40 let zdvojnásobila.

Za zmínku také stojí, že míra přežití se výrazně liší v závislosti na typu rakoviny. Například ve Spojeném království je míra přežití u rakoviny varlat 98 %, zatímco u rakoviny slinivky břišní je to pouhé 1 %.

Podle National Cancer Institute:

„Ve Spojených státech se pravděpodobnost úmrtí na rakovinu od 90. let 20. století neustále snižuje. Nyní je pětileté přežití u některých druhů rakoviny, jako je rakovina prsu, prostaty a štítné žlázy, 90 % nebo vyšší. Pětileté přežití u všech druhů rakoviny dohromady je v současnosti přibližně 67 %.“

Celkově úmrtnost na rakovinu pomalu klesá, i když míra přežití u některých druhů rakoviny roste více než u jiných. Závěr výroční zprávy o stavu rakoviny v USA, která vychází v časopise Cance v roce 2020: „Úmrtnost na rakovinu se v letech 2001 až 2017 snižovala v průměru o 1,5 % ročně“.

Rakovina je nakažlivá

To je mýtus. Rakovina není nakažlivá. Nemocný rakovinou ji nemůže šířit na ostatní.

Některé pohlavně přenosné nemoci, včetně lidského papilomaviru (HPV) a hepatitidy B a C, však mohou způsobit rakovinu děložního čípku a jater. V těchto případech způsobuje rakovinu infekční agens, ale samotná rakovina není nakažlivá.

Mobilní telefony způsobují rakovinu

Dosud neexistují žádné důkazy o tom, že by mobilní telefony způsobovaly rakovinu. Jedním z důvodů, proč tento mýtus vznikl je, že tato zařízení vyzařují radiofrekvenční záření (rádiové vlny), což je forma neionizujícího záření. Tělo toto záření absorbuje.

Vědci vědí, že vystavení ionizujícímu záření, například rentgenovému, zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Radiofrekvenční záření je však neionizujícím zářením, které riziko vzniku rakoviny nezvyšuje.

Národní institut pro rakovinu píše: „Ačkoli mnoho studií zkoumalo potenciální zdravotní účinky neionizujícího záření z radarů, mikrovlnných trub, mobilních telefonů a dalších zdrojů, v současné době neexistuje žádný konzistentní důkaz, že neionizující záření zvyšuje riziko rakoviny u lidí.“

Umělá sladidla způsobují rakovinu

Dosud neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by umělá sladidla zvyšovala riziko vzniku rakoviny.

Národní onkologický ústav vysvětluje, proč tento mýtus mohl vzniknout: „Otázky ohledně umělých sladidel a rakoviny vyvstaly, když první studie ukázaly, že cyklamát v kombinaci se sacharinem způsobuje u laboratorních zvířat rakovinu močového měchýře.“

Vysvětlují však, že další studie nepřinesly jasné důkazy o souvislosti s rakovinou u lidí. Podobně ani studie jiných sladidel schválených Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) neprokázaly jasný důkaz o souvislosti s rakovinou u lidí.

Operace rakoviny způsobuje její šíření

To je jen částečný mýtus. Je pravda, že operace rakoviny může způsobit její rozšíření, ale je to vzácné. Jak vysvětluje American Cancer Society: „Pokroky ve vybavení používaném při operaci a podrobnější zobrazovací testy přispěly k tomu, že toto riziko je velmi nízké.“

Související mýtus uvádí, že nádor roste rychleji nebo se šíří do jiných částí těla, pokud je vystaven působení vzduchu. To není pravda.

Rostlinné léky mohou léčit rakovinu

Neexistují žádné důkazy o tom, že by rostlinné léky mohly vyléčit nebo léčit rakovinu.

Někteří lidé však zjistili, že některé alternativní terapie, jako je akupunktura, meditace a jóga, pomáhají s psychickým stresem spojeným s rakovinou a některými vedlejšími účinky léčby rakoviny.

Jak upozorňuje National Cancer Institute, to, že je něco „přírodní“, neznamená, že je to bezpečné. Za určitých okolností mohou rostlinné doplňky poškodit zdraví člověka; uvádí několik příkladů:

“Některé studie ukázaly, že bylina kava kava, kterou někteří lidé užívají při stresu a úzkosti, může způsobit poškození jater. A třezalka tečkovaná, kterou někteří lidé užívají při depresích, může způsobit, že některé léky proti rakovině nebudou fungovat tak dobře, jak by měly.“

Je důležité, aby se lidé s rakovinou o doplňcích stravy a vitamínech před jejich užíváním poradili s lékařem.

Rakovina se vyskytuje v rodinách

Přestože se některé druhy rakoviny dědí geneticky v rodině, jde o menšinu případů. Odhaduje se, že 3-10 % případů rakoviny je důsledkem mutací zděděných po rodičích.

Vzhledem k tomu, že s přibývajícím věkem je pravděpodobnost vzniku rakoviny vyšší a lidé dnes žijí déle, není neobvyklé, že se u některých příbuzných rakovina vyskytne. To by mohlo pomoci vysvětlit, proč tento mýtus přetrvává.

Většina případů rakoviny je způsobena nahromaděním mutací v genech, které se v průběhu času hromadí.

Rakovina se vždy vrací

Onkolog z MemorialCare Cancer Institute, Dr. Collin řekl: „Naštěstí pro nás všechny je toto tvrzení mýtus a zcela neodpovídá skutečnosti. Současná léčba rakoviny se zlepšuje do té míry, že se vyléčení rakoviny – tedy léčba, která rakovinu zcela zabije – neustále zlepšuje.“

Vysvětluje však, že toto téma je komplikované, protože různé typy rakoviny mají výrazně odlišnou schopnost vyléčení a různé typy rakoviny mají také odlišný časový rámec, po který se rakovina může typicky vracet. Proto je pro pacienty velmi obtížné zjistit, kdy mohou být skutečně ‚vyléčeni‘ a kdy u nich stále existuje vysoké riziko recidivy rakoviny.

Jan Kovalčík

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X