Kruštík širolistý roste roztroušeně ve vlhkých stinných humosních lesích, od habrových doubrav až do pásma smrčin. Nejhojnější bývá v smíšených lesích oblasti bučin na hlinitých a hlinitopísčitých vlhkých a humusem bohatých půdách. Roste jak v lesích listnatých, tak i v porostech smrkových a jedlových v pásmu bučin. Vstavačovitá rostlina eurasijského rozšíření. Kvete v červenci a srpnu.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)