Koniklec velkokvětý roste na suchých stepních stráních střední a jižní Moravy a v lesostepích moravských a slovenských. Ze stepí proniká do hájů šípákových i habro-dubových. Krásný a význačný průvodce ponticko-pannonských stepí. V Čechách chybí. Zastupuje jej zde koniklec otevřený, který do teplých poloh středočeských pronikl ze stepí uralských a kaspických, po severních hranicích Karpat, přes Polsko a Německo. Má rozšíření eurasijsko-orientální a označuje se za komponent stepí sarmatských. Oba druhy jsou v našich lesostepích a na stepních okrajích velmi vzácné. Je proto třeba je chránit stejně jako poněkud hojnější koniklec černající, druh s ponticko-orientálním rozšířením. Pryskyřníkovitá rostlina, patřící k nejkrásnějším prvkům středoevropské květeny. Kvetou v dubnu a květnu.