Knotovka lesní provází pobřežní houštiny od luhů, chlumů a pahorkatin přes klimaxové pásmo bučin až do horských oblastí smrku. Roste na lesních okrajích a vlhkých lesních loukách, častěji ve vyšších polohách. Charakterizuje vlhké, humosní úrodné půdy příznivých fyzikálních a chemických vlastností, nepříliš bohaté vápnem. Krásná, světle nachovými květy nápadná bylina silenkovitá s eurosibiřským rozšířením. Kvete od května do srpna podle polohy a nadmořské výšky stanoviště.