Kostřava různolistá roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, v hájích a houštinách, zvláště v chlumních útvarech pahorkatin, v habrových doubravách a hájích šípákových. Druh evropsko-meridionální. Tráva kvetoucí od května do srpna. Na teplých slunných stráních a na výhřevném podkladě (vápence, dolomity, opuky aj.) častější než na půdách silikátových, ač v teplých polohách nechybí ani na půdách, vzniklých větráním krystalických křemičitých hornin.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)