Česnek (Allium sativum) byl v Itálii již za dob římských hojně pěstován, je víceletý a kvítá v červnu a červenci. Kulovitá cibule téhož složena je z více menších cibulek tzv. stroužků. Květní stvol je zprvu zkroucený a nese chomáček drobných pacibulek, mezi nimiž toliko několik kvítků se ukazuje.

Z pravidla rozmnožuje se česnek výše uvedenými stroužky. K náležitému zdaru potřebuje česnek teplou písčitě hlinitou půdu v teplé poloze. Stroužky kladou se v podzimku nebo až v dubnu do řad 20 cm od sebe vzdálených, v odstavcích 15 cm a 5 cm hluboko. Na dále se záhony okopávají a čistí. Když listy počínají žloutnouti, vybírají se cibule ze země, očistí se a pověsí na vzdušné místo k doschnutí. Nechá-li se česnek v zemi až do druhého roku, vytvoří mnohem větší cibuli až s 30 stroužky.

Z původního znění Katechismu zelinářství z přelomu 19./20. století, z dob Františka Ferdinanda d’Este