Opakovaná chřipka nebo zápal plic může souviset s rakovinou

Obyčejná chřipka nebo závažnější zápal plic. I jiná zánětlivá onemocnění mohou souviset s budoucím výskytem rakoviny. Touto studií se zabýval lékař a vědec Shinako Inaida z Kjótské univerzity v Japonsku.

Souvislost mezi imunitou, zánětem a rakovinou

Dle doktora Inaida se rakovina může vyvíjet v zaníceném prostředí způsobeném infekcemi, ale i v prostředí s narušenou imunitou, vlivem expozice chemických karcinogenů, nebo být způsobena chronickými a genetickými stavy.

Jeho zájmem se tentokrát stala prekanceróza spojená s častými infekcemi. Jeho poznatky by tak mohly přispět i k rychlejšímu podchycení vyvíjejících se onkologických onemocnění. 

Infekce by mohla pomoci rozvoji kancerogenních buněk, a ty naopak oslabit imunitu a způsobovat další rozvoj infekcí.

Prekanceróza v roli infekce

Prekanceróza je stavem, který předchází právě vzniku maligního (zhoubného) onkologického onemocnění. Může infekce podporovat roj karcinogenních buněk?

Podle průzkumu, který byl proveden ze zdravotnických kazuistik více jak 50 tisíc pacientů, je viditelné, že ano. Celý průzkum zabral 7 let a vycházel z dat zdravotnických pojišťoven. Cílovou skupinou byly jedinci nad 30 let a netrpěli žádným deficitem imunity. 

Po sedmi letech zkoumání se celková skupina rozdělila na dva tábory. Jedním byli účastníci, u kterých se během doby výzkumu projevil jakýkoliv typ nádorového onemocnění.

V tomto táboře bylo celkem 2 354 účastníků. Početnější skupinu tvořili jedinci, u kterých se tento typ onemocnění za tuto dobu zkoumání nevyskytl, a byly pojmenováni jako kontrolní skupina. Tvořil ji zbytek, tj. 38 395 lidí. 

Četnější výskyt infekce u skupiny s výskytem nádoru

U méně početné skupiny, která se potýkala s onkologickým nálezem, se také potvrdil vyšší výskyt zánětlivých onemocnění. Četnost přitom zasahovala až 6 let před samotným výskytem nádoru. 

Oproti kontrolní skupiny trpěli až o 18 % více chřipkou, o 46,1 % více záněty žaludku, o 232,1 % více hepatitidou a o 135,9 % více zápaly plic.  

Dalším poznatkem autora byl vztah mezi lokalizací infekce a následnou lokalizací nádorového onemocnění. Rakovina varlat u mužů kupříkladu souvisí s častým výskytem chřipky. Zápaly plic pak mohou poukazovat na rakovinu žaludku a hepatitidy mohou signalizovat vznik krevních nebo kostních nádorových buněk.

Výzkum je přínosný, ale…

Přesto, že to může otevřít dveře ke snazší diagnostice nádorových onemocnění, která může být hlavně včasná, musíme vznik nádorových buněk brát jako komplex. Neopomíjitelné jsou i další rizikové faktory, jako je životní styl, prostředí, ve  kterém jedinec žije, ale i expozice různým fyzikálním i chemickým jednotkám.

Zuzka Pitříková

Zhruba 7000 hodin praxe, únava a vyčerpání. Z toho všeho mi zbyl jen obdiv ke všem zdravotníkům. Ale jelikož má každá mince stany dvě, tato životní událost mi přinesla i něco dobrého. Zkušenosti, několik tisíc hodin učení a poznatků k nezaplacení. Ráda to vše teď spojím s tím, co miluji… Kreativitou, psaním, přemýšlením a hledáním odpovědí na otázky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X