Huntingtonova nemoc je dědičná porucha charakterizovaná mimovolnými trhavými pohyby a demencí.