Alela je je jedna ze dvou nebo více verzí genu. Různé alely produkují změny dědičných vlastností jako je barva očí.