Hematom tvoří krev, která uniká z cév a hromadí se v těle.