Hemaglutinin je látka podporující vznik sraženin, jež způsobuje spojování.