Eelektromyografie je test, který kontroluje stav svalů a nervů, jež je ovládají.